1. Administratorem Twoich danych osobowych jest  isu studio Izabela Cytacka, ul. Przemysłowa 31/4, Łódź 91-704 NIP 7262619939  adres e-mail: kontakt@isustudio.com
  2. Przetwarzamy dane potrzebne tylko do wykonania powyższych czynności, w tym wypadku będzie to: imię, nazwisko, adres e-mail.
  3. Twoje dane będą przetwarzane w celu odpowiedzi na zapytanie skierowane przy użyciu formularza kontaktowego oraz prowadzenie ewentualnej dalszej korespondencji w celu wysyłki próbek/gotowych zaproszeń. Dane będą przetwarzane na podstawie art. 6 ust. 1 lit. RODO
  4. Dane osobowe będą przechowywane przez okres roku od daty wysłania zapytania.
  5. Będziesz mieć prawo do żądania od administratora dostępu do swoich danych osobowych oraz do ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania lub prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, a także prawo do przenoszenia danych – na zasadach określonych w art. 16 – 21 RODO
  6. Jeżeli uznasz, że Twoje dane są przetwarzane niezgodnie z przepisami prawa, będziesz mógł wnieść skargę do organu nadzorczego.
  7. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, jednakże brak ich podania uniemożliwi wykonanie powyższych czynności.
  8. Nie martw się, Twoje dane przekazujemy wyłącznie naszym podwykonawcom.

Więcej  informacji o przetwarzaniu danych osobowych znajdziesz w polityce prywatności.

do góry