polityka prywatności

Obowiązek informacyjny

  1. Administratorem danych osobowych jest Krzysztof Cytacki prowadzący działalność gospodarczą „DIRTZONE Krzysztof Cytacki” ul. Obr. Westerplatte 7/32, Łódź („Administrator”), z którym kontaktować się można poprzez adres e-mail: kontakt@isustudio.com
  2. Dane osobowe podane w formularzu będą przetwarzane na potrzeby realizacji zamówienia na podstawie art. 6 ust. 1 b RODO (w celu zawarcia i realizacji umowy), prowadzenia rachunkowości i rozliczeń podatkowych na podstawie obowiązku prawnego (art. 6 ust. 1 c RODO) oraz w celu obsługi formularza kontaktowego i korespondencji na podstawie uzasadnionego interesu Administratora (art. 6 ust. 1 f RODO).
  3. Dane osobowe będą przechowywane przez okres realizacji umowy oraz upływu terminów podatkowych i terminów przedawnienia ewentualnych wynikających z niej roszczeń. W przypadku, gdy nie dojdzie do zawarcia umowy, dane przechowywane będą przez okres 1 roku.
  4. Podanie danych jest dobrowolne, jednak ich niepodanie będzie skutkowało brakiem możliwości udzielenia zawarcia umowy lub odpowiedzi na zapytanie. Dane osobowe nie będą wykorzystywane do podejmowania zautomatyzowanych decyzji, w tym profilowania.
  5. Dostęp do danych osobowych będą mieć nasi pracownicy, podwykonawcy oraz podmioty świadczące usługi na naszą rzecz (tj. usługi IT i wsparcia technicznego, operatorzy pocztowi i telekomunikacyjni, drukarnie) w zakresie koniecznym do realizacji umowy i obsługi korespondencji.
  6. Przysługuje Państwu prawo do:
  • żądania dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, a także prawo do przenoszenia danych,
  • wniesienia w dowolnym momencie sprzeciwu wobec przetwarzania Pani/Pana danych osobowych,
  • wniesienia skargi do organu nadzorczego, tj. Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.